Sắp ra mắt FLC Flower Road Đồng Tháp

Ra mắt vào đúng thời điểm hệ thống hạ tầng giao thông tại khu vực đang được cải thiện mạnh mẽ và bất động sản Đồng Tháp vẫn chưa ngừng cơn sốt, khu đô thị FLC Flower Road Đồng Tháp [...]